Aparat CPAP


CPAP
CPAP

Dostępny jest bardzo skuteczny i powszechnie uznany sposób leczenia obturacyjnego bezdechu sennego – polega on na wytwarzaniu stałego, dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). Umieszczony przy łóżku aparat CPAP dyskretnie dostarcza powietrze pod ciśnieniem przez rurkę i niewielką maskę lub system poduszek nosowych. Ciśnienie działa jak „szyna powietrzna” i powoduje, że górne drogi oddechowe pozostają otwarte, uniemożliwiając występowanie bezdechu. Ten sposób leczenia nie wymaga przyjmowania leków ani poddania się operacji. 

CPAP
CPAP

Jak działa metoda wytwarzania stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych?
Zasada działania jest bardzo prosta. W większości przypadków przyczyną bezdechu jest zapadanie się tkanek w gardle podczas snu i blokowanie przez nie drogi oddechowej. Aby temu zapobiec, stosuje się regulowany przepływ powietrza pod ciśnieniem – powoduje on, że górny odcinek dróg oddechowych pozostaje otwarty i uniemożliwia wystąpienie bezdechu. Powietrze pod ciśnieniem jest wytwarzane przez niewielkie urządzenie i wtłaczane do maski zakładanej na czas snu. Dopóki wdychasz powietrze wtłaczane pod ciśnieniem, którego wartość została dobrana przez lekarza, sen nie będzie przerywany bezdechem.

CPAP
CPAP

Aparat CPAP – refundowany w 90% przez NFZ
Aparaty CPAP dla chorych ubezpieczonych są częściowo refundowane przez NFZ. Poziom refundacji NFZ na rok 2015 to 90% kwoty 2100 zł (jeżeli aparat kosztuje więcej niż 2100 zł to poziom refundacji już nie wzrasta i nadal wynosi 1890 zł – czyli 90% kwoty 2100 zł).
Jeżeli chory ma określony stopień niepełnosprawności jako umiarkowany lub znaczny w kosztach refundacji może uczestniczyć PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).