Pracownia badania snu - diagnostyka i leczenia


 

Rejestracja pacjentów na badanie bezdechu sennego pod telefonem: 605289942

Jeśli:
• chrapiesz
• sen nie przynosi odpoczynku
• w ciągu dnia jesteś przemęczony
możesz cierpieć na bezdech podczas snu.

Obturacyjny bezdech senny jest jedną z najczęstszych form zaburzonego oddychania podczas snu. Jego charakterystyczną cechą są wielokrotne nawracające w czasie snu przerwy w oddychaniu.

Nieleczone chrapanie i bezdech podczas snu mogą przyczynić się do występowania wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca, cukrzycy i depresji. Bezdech podczas snu to poważne zagrożenie zdrowia.Leczenie jest niezbędne.

 

 

Najczęstszym objawem, który skłania pacjentów do wizyty u lekarza jest głośne, nieregularne chrapanie zakłócane epizodami przerw w oddychaniu.

 

Zdarza się, że są również uciążliwe dla osób, z którymi osoba chora na obturacyjny bezdech senny dzieli sypialnię.

 

Obturacyjny bezdech senny daje jednak objawy nie tylko w ciągu nocy, ale także rzutuje na życie pacjentów w ciągu dnia.

JAK SIĘ LECZY OBTURACYJNY BEZDECH SENNY?

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie u pacjenta badania ankietowego oceniającego ryzyko występowania zaburzeń w czasie snu.
Następnie u pacjentów wykonuje się badanie poligraficzne w celu potwierdzenia lub wykluczenia obturacyjnego bezdechu sennego.
Na podstawie nasilenia objawów choroby pacjenci kwalifikowani są do różnych metod leczenia.
Wszyscy pacjenci z obturacyjnym bezdechem podczas snu powinni otrzymać zalecenie redukcji masy ciała oraz prozdrowotnej modyfikacji stylu życia.
Jednakże najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). Wymaga ona noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi.

 SPRAWDŹ

CZY U CIEBIE WYSTĘPUJE:

BADANIE POLIGRAFICZNE

Badanie poligraficzne w diagnostyce bezdechu sennego pozwala potwierdzić lub wykluczyć obturacyjny bezdech senny. Badanie przeprowadzone w okresie snu zazwyczaj umożliwia rejestrację i analizę przepływu powietrza przez nos, chrapania, ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, nasycenia krwi tlenem, częstotliwości pracy serca i pozycji ciała.
Na podstawie wyników badania poligraficznego lekarz proponuje dalsze leczenia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.
Na podstawie nasilenia objawów choroby pacjenci kwalifikowani są do różnych metod leczenia.

Jak przebiega badanie poligraficzne?
Zapis poligrafii wykonywany jest w warunkach domowych chorego.
Chory zgłasza się na umówioną wizytę w dniu badania. Wypełnia ankietę. Otrzymuje prostą instrukcję obsługi urządzenia. Zakładane mu są czujniki i aparat. Dzięki niewielkim rozmiarom i komfortowym ułożeniom czujników, chory zabiera aparat do domu, przed snem włącza i wyłącza następnego dnia po obudzeniu. Przynosi urządzenie do gabinetu na kolejną wizytę w dniu następnym, gdzie nastąpi odczytanie danych i ocena zapisów. Wyniki powinny umożliwić odpowiednie dopasowanie leczenia do stanu chorego włącznie z kwalifikacją do protezy powietrznej – aparat CPAP (czytaj o tym na kolejnej stronie).

 

KIEROWCO

Głośno i nieregularnie chrapiesz?
Choć raz zdarzyło Ci się przysnąć za kierownicą?
Jesteś w grupie ryzyka i możesz stracić prawo jazdy!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2015, zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, .

 

Co nowe przepisy oznaczają dla kierowców?
Zdiagnozowany i nieleczony obturacyjny bezdech senny oznacza przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdu.
Jeśli lekarz orzecznik, uzna, że jesteś zagrożony obturacyjnym bezdechem sennym, to może wstrzymać wydanie prawa jazdy i skierować Cię na badania.


Obturacyjny bezdech senny – potencjalny zabójca na drodze.


Nieleczony bezdech senny, na skutek niedotlenienia i licznych mikrowybudzeń w ciągu nocy, może powodować m.in. osłabienie koncentracji i przysypianie w ciągu dnia.