Leczenie


 

  • krótko i długofalowa opieka nad chorym

 

  • prowadzenie przewlekle chorych

 

  • immunoterapia - odczulanie w chorobach alergicznych

 

  • immunomodulacja u chorych z zabużeniami odporności

 

 

  • leczenie i monitorowanie chorych z bezdechem sennym