spirometria


 

Spirometria jest badaniem obrazującym drożność drzewa oskrzelowego i pozwalającym określić objętości i pojemności płuc. 

 

Badanie wykonywane jest zarówno jako badanie przesiewowe np. w celu diagnozowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jak i badanie obiektywizujące i oceniające przebieg leczenia chorych z objawami chorób obturacyjnych.